Vật lý

Hóa học

Sinh học

Tiếng Anh

Ngữ  Văn

Lịch Sử

Địa lý

GDCD

Toán

096 797 9369

Xem nội dung

Đăng Ký mua

ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA VÀ ĐGNL 2024

HƯỚNG DẪN:
Hướng dẫn xem nội dung: nhấp chuột vào nút xem nội dung màu vàng
Hướng dẫn đặt mua: nhấp chuột vào nút đăng kí mua màu xanh

 Gửi tới thầy cô các bộ tài liêu
  - Đề thi thử THPT quốc gia 2024 nguồn từ các trường, các sở trên cả nước
  - Đề thi thử ĐGNL, ĐGTD theo cấu trúc mới nhất năm nay của 3 kỳ thi ĐGNL ĐH Quốc Gia Hà Nội, ĐH Quốc Gia HCM và  kỳ thi ĐGTD Đại Học Bách Khoa HN

ĐỀ THI đgnl và ĐỀ THI thử thpt 2024 

Chuẩn cấu trúc thi mới nhất, liên tục cập nhật theo chương trình thi.

Đề thi được chọn lọc chọn lọc đạt chuẩn cẩu trúc và chọn lọc hay từ các nguồn uy tín:
 - Đề thi từ các trường chuyên và sở GD trên cả nước.
- Đề thi từ các trung tâm luyện thi uy tín.
- Đề thi từ các tác giả, thầy cô giáo nổi tiếng...

 Kèm theo lời giải chi tiết để giúp bạn phân tích và giải thích cho học sinh hiểu rõ hơn về các bài thi.
File word, giúp bạn có thể chỉnh sửa, biên soạn lại và in ấn theo nhu cầu của mình. Điều này giúp bạn tiết kiệm thời gian và nỗ lực trong việc chuẩn bị bài giảng.

100% file word
 Lời giải chi tiết

Chuẩn cấu trúc 2024
Theo cấu trúc đề thi mới
nhất

Mới nhất
cập nhật 2024

Nguồn uy tín
từ các Sở, các trường và
các giáo viên giỏi

Lưu ý: Tài liệu file word lời giải, chỉ dùng cho giáo viên

xem nội dung các bộ đề thi

Hướng dẫn:
Bước 1: lựa chọn môn ở menu môn học phía đưới
Bước 2:
   - Để xem nội dung: nhấp chuột vào nút xem nội dung từng bộ đề của môn đó.
   - Để đăng ký: vui lòng nhấp chuột vào nút đăng ký và điền thông tin, chúng tôi sẽ gọi điện xác nhận và gửi tài liệu cho thầy cô.

Toán

Hóa

Sinh

Anh

Văn

Sử

Địa

Thầy cô chọn vào menu ở dưới đây để xem nội dung các bộ đề theo môn nhé

Bộ đề thi thử theo cấu trúc đề thi chính thức ĐHQG TP Hồ Chí Minh- môn toán( mới nhất năm 2024).

499.000đ
Được chọn lọc từ các đề thi thử năm 2024 của theo cấu trúc kỳ thi: Đánh Giá Năng Lực ĐHQG TP HCM

ĐĂNG KÝ

XEM NỘI DUNG

Số lượng: 40 đề
File word- Lời giải chi tiết

Bộ đề thi thử theo cấu trúc đề thi Đánh Giá Tư Duy ĐH Bách Khoa- môn toán( mới nhất năm 2024).

499.000đ
Được chọn lọc từ các đề thi thử năm 2024 của theo cấu trúc kỳ thi: Đánh Giá Tư Duy ĐH Bách Khoa

ĐĂNG KÝ

XEM NỘI DUNG

Số lượng: 40 đề
File word- Lời giải chi tiết

BỘ ĐỀ THI THỬ TN THPT MÔN TOÁN 2024 - TỪ CÁC SỞ, CÁC TRƯỜNG TRÊN TOÀN QUỐC

499.000đ
Gồm các đề thi hay từ các trường và sở GD trên cả nước, Cập nhật đề mới liên tục đến 6/2024.

ĐĂNG KÝ

XEM NỘI DUNG

Số lượng: 70 đề
File word- Lời giải chi tiết

Bộ đề thi thử theo cấu trúc đề thi chính thức ĐHQG Hà Nội môn toán( mới nhất năm 2024).

499.000đ
Được chọn lọc từ các đề thi thử năm 2024 của theo cấu trúc kỳ thi: Đánh Giá Năng Lực ĐHQG HÀ NỘI

ĐĂNG KÝ

XEM NỘI DUNG

Số lượng: 40 đề
File word- Lời giải chi tiết

ĐỀ THI ĐGNL VÀ ĐỀ THI THPT 2024 MÔN TOÁN

Bộ đề thi thử theo cấu trúc đề thi chính thức ĐHQG TP Hồ Chí Minh- Vật lý( mới nhất năm 2024).

499.000đ
Được chọn lọc từ các đề thi thử năm 2024 của theo cấu trúc kỳ thi: Đánh Giá Năng Lực ĐHQG TP HCM

ĐĂNG KÝ

XEM NỘI DUNG

Số lượng: 40 đề
File word- Lời giải chi tiết

Bộ đề thi thử theo cấu trúc đề thi Đánh Giá Tư Duy ĐH Bách Khoa- Vật lý( mới nhất năm 2024).

499.000đ
Được chọn lọc từ các đề thi thử năm 2024 của theo cấu trúc kỳ thi: Đánh Giá Tư Duy ĐH Bách Khoa

ĐĂNG KÝ

XEM NỘI DUNG

Số lượng: 40 đề
File word- Lời giải chi tiết

BỘ ĐỀ THI THỬ TN THPT MÔN VẬT LÝ 2024 - TỪ CÁC SỞ, CÁC TRƯỜNG TRÊN TOÀN QUỐC

499.000đ
Gồm các đề thi hay từ các trường và sở GD trên cả nước, Cập nhật đề mới liên tục đến 6/2024.

ĐĂNG KÝ

XEM NỘI DUNG

Số lượng: 70 đề
File word- Lời giải chi tiết

Bộ đề thi thử theo cấu trúc đề thi chính thức ĐHQG Hà Nội - Vật lý( mới nhất năm 2024).

499.000đ
Được chọn lọc từ các đề thi thử năm 2024 của theo cấu trúc kỳ thi: Đánh Giá Năng Lực ĐHQG HÀ NỘI

ĐĂNG KÝ

XEM NỘI DUNG

Số lượng: 40 đề
File word- Lời giải chi tiết

ĐỀ THI ĐGNL VÀ ĐỀ THI THPT 2024 vật lý

Bộ đề thi thử theo cấu trúc đề thi chính thức ĐHQG TP Hồ Chí Minh- môn Hóa( mới nhất năm 2024).

499.000đ
Được chọn lọc từ các đề thi thử năm 2024 của theo cấu trúc kỳ thi: Đánh Giá Năng Lực ĐHQG TP HCM

ĐĂNG KÝ

XEM NỘI DUNG

Số lượng: 40 đề
File word- Lời giải chi tiết

Bộ đề thi thử theo cấu trúc đề thi Đánh Giá Tư Duy ĐH Bách Khoa- môn Hóa( mới nhất năm 2024).

499.000đ
Được chọn lọc từ các đề thi thử năm 2024 của theo cấu trúc kỳ thi: Đánh Giá Tư Duy ĐH Bách Khoa

ĐĂNG KÝ

XEM NỘI DUNG

Số lượng: 40 đề
File word- Lời giải chi tiết

BỘ ĐỀ THI THỬ TN THPT MÔN HÓA HỌC 2024 - TỪ CÁC SỞ, CÁC TRƯỜNG TRÊN TOÀN QUỐC

499.000đ
Gồm các đề thi hay từ các trường và sở GD trên cả nước, Cập nhật đề mới liên tục đến 6/2024.

ĐĂNG KÝ

XEM NỘI DUNG

Số lượng: 70 đề
File word- Lời giải chi tiết

Bộ đề thi thử theo cấu trúc đề thi chính thức ĐHQG Hà Nội môn Hóa( mới nhất năm 2024).

499.000đ
Được chọn lọc từ các đề thi thử năm 2024 của theo cấu trúc kỳ thi: Đánh Giá Năng Lực ĐHQG HÀ NỘI

ĐĂNG KÝ

XEM NỘI DUNG

Số lượng: 40 đề
File word- Lời giải chi tiết

ĐỀ THI ĐGNL VÀ ĐỀ THI THPT 2024 hóa học

Bộ đề thi thử theo cấu trúc đề thi chính thức ĐHQG TP Hồ Chí Minh- môn Sinh( mới nhất năm 2024).

499.000đ
Được chọn lọc từ các đề thi thử năm 2024 của theo cấu trúc kỳ thi: Đánh Giá Năng Lực ĐHQG TP HCM

ĐĂNG KÝ

XEM NỘI DUNG

Số lượng: 40 đề
File word- Lời giải chi tiết

Bộ đề thi thử theo cấu trúc đề thi Đánh Giá Tư Duy ĐH Bách Khoa- môn Sinh( mới nhất năm 2024).

499.000đ
Được chọn lọc từ các đề thi thử năm 2024 của theo cấu trúc kỳ thi: Đánh Giá Tư Duy ĐH Bách Khoa

ĐĂNG KÝ

XEM NỘI DUNG

Số lượng: 40 đề
File word- Lời giải chi tiết

BỘ ĐỀ THI THỬ TN THPT MÔN SINH HỌC 2024 - TỪ CÁC SỞ, CÁC TRƯỜNG TRÊN TOÀN QUỐC

499.000đ
Gồm các đề thi hay từ các trường và sở GD trên cả nước, Cập nhật đề mới liên tục đến 6/2024.

ĐĂNG KÝ

XEM NỘI DUNG

Số lượng: 70 đề
File word- Lời giải chi tiết

Bộ đề thi thử theo cấu trúc đề thi chính thức ĐHQG Hà Nội- môn Sinh( mới nhất năm 2024).

499.000đ
Được chọn lọc từ các đề thi thử năm 2024 của theo cấu trúc kỳ thi: Đánh Giá Năng Lực ĐHQG HÀ NỘI

ĐĂNG KÝ

XEM NỘI DUNG

Số lượng: 40 đề
File word- Lời giải chi tiết

ĐỀ THI ĐGNL VÀ ĐỀ THI THPT 2024 sinh học

Bộ đề thi thử theo cấu trúc đề thi chính thức ĐHQG TP Hồ Chí Minh- môn Tiếng anh( mới nhất năm 2024).

499.000đ
Được chọn lọc từ các đề thi thử năm 2024 của theo cấu trúc kỳ thi: Đánh Giá Năng Lực ĐHQG TP HCM

ĐĂNG KÝ

XEM NỘI DUNG

Số lượng: 40 đề
File word- Lời giải chi tiết

Bộ đề thi thử theo cấu trúc đề thi Đánh Giá Tư Duy ĐH Bách Khoa- môn Tiếng anh( mới nhất năm 2024).

499.000đ
Được chọn lọc từ các đề thi thử năm 2024 của theo cấu trúc kỳ thi: Đánh Giá Tư Duy ĐH Bách Khoa

ĐĂNG KÝ

XEM NỘI DUNG

Số lượng: 40 đề
File word- Lời giải chi tiết

BỘ ĐỀ THI THỬ TN THPT MÔN TIẾNG ANH 2024 - TỪ CÁC SỞ, CÁC TRƯỜNG TRÊN TOÀN QUỐC

499.000đ
Gồm các đề thi hay từ các trường và sở GD trên cả nước, Cập nhật đề mới liên tục đến 6/2024.

ĐĂNG KÝ

XEM NỘI DUNG

Số lượng: 70 đề
File word- Lời giải chi tiết

Bộ đề thi thử theo cấu trúc đề thi chính thức ĐHQG Hà Nội- môn Tiếng anh( mới nhất năm 2024).

499.000đ
Được chọn lọc từ các đề thi thử năm 2024 của theo cấu trúc kỳ thi: Đánh Giá Năng Lực ĐHQG HÀ NỘI

ĐĂNG KÝ

XEM NỘI DUNG

Số lượng: 40 đề
File word- Lời giải chi tiết

ĐỀ THI ĐGNL VÀ ĐỀ THI THPT 2024 tiếng anh

Bộ đề thi thử theo cấu trúc đề thi chính thức ĐHQG TP Hồ Chí Minh- môn Văn( mới nhất năm 2024).

499.000đ
Được chọn lọc từ các đề thi thử năm 2024 của theo cấu trúc kỳ thi: Đánh Giá Năng Lực ĐHQG TP HCM

ĐĂNG KÝ

XEM NỘI DUNG

Số lượng: 40 đề
File word- Lời giải chi tiết

Bộ đề thi thử theo cấu trúc đề thi Đánh Giá Tư Duy ĐH Bách Khoa- môn Văn( mới nhất năm 2024).

499.000đ
Được chọn lọc từ các đề thi thử năm 2024 của theo cấu trúc kỳ thi: Đánh Giá Tư Duy ĐH Bách Khoa

ĐĂNG KÝ

XEM NỘI DUNG

Số lượng: 40 đề
File word- Lời giải chi tiết

BỘ ĐỀ THI THỬ TN THPT MÔN NGỮ VĂN 2024 - TỪ CÁC SỞ, CÁC TRƯỜNG TRÊN TOÀN QUỐC

499.000đ
Gồm các đề thi hay từ các trường và sở GD trên cả nước, Cập nhật đề mới liên tục đến 6/2024.

ĐĂNG KÝ

XEM NỘI DUNG

Số lượng: 70 đề
File word- Lời giải chi tiết

Bộ đề thi thử theo cấu trúc đề thi chính thức ĐHQG Hà Nội- môn Văn( mới nhất năm 2024).

499.000đ
Được chọn lọc từ các đề thi thử năm 2024 của theo cấu trúc kỳ thi: Đánh Giá Năng Lực ĐHQG HÀ NỘI

ĐĂNG KÝ

XEM NỘI DUNG

Số lượng: 40 đề
File word- Lời giải chi tiết

ĐỀ THI ĐGNL VÀ ĐỀ THI THPT 2024 ngữ văn

Bộ đề thi thử theo cấu trúc đề thi chính thức ĐHQG TP Hồ Chí Minh- môn Lịch Sử( mới nhất năm 2024).

499.000đ
Được chọn lọc từ các đề thi thử năm 2024 của theo cấu trúc kỳ thi: Đánh Giá Năng Lực ĐHQG TP HCM

ĐĂNG KÝ

XEM NỘI DUNG

Số lượng: 40 đề
File word- Lời giải chi tiết

Bộ đề thi thử theo cấu trúc đề thi Đánh Giá Tư Duy ĐH Bách Khoa- môn Lịch Sử( mới nhất năm 2024).

499.000đ
Được chọn lọc từ các đề thi thử năm 2024 của theo cấu trúc kỳ thi: Đánh Giá Tư Duy ĐH Bách Khoa

ĐĂNG KÝ

XEM NỘI DUNG

Số lượng: 40 đề
File word- Lời giải chi tiết

BỘ ĐỀ THI THỬ TN THPT MÔN LỊCH SỬ 2024 - TỪ CÁC SỞ, CÁC TRƯỜNG TRÊN TOÀN QUỐC

499.000đ
Gồm các đề thi hay từ các trường và sở GD trên cả nước, Cập nhật đề mới liên tục đến 6/2024.

ĐĂNG KÝ

XEM NỘI DUNG

Số lượng: 70 đề
File word- Lời giải chi tiết

Bộ đề thi thử theo cấu trúc đề thi chính thức ĐHQG Hà Nội- môn Lịch Sử( mới nhất năm 2024).

499.000đ
Được chọn lọc từ các đề thi thử năm 2024 của theo cấu trúc kỳ thi: Đánh Giá Năng Lực ĐHQG HÀ NỘI

ĐĂNG KÝ

XEM NỘI DUNG

Số lượng: 40 đề
File word- Lời giải chi tiết

ĐỀ THI ĐGNL VÀ ĐỀ THI THPT 2024 lịch sử

Bộ đề thi thử theo cấu trúc đề thi chính thức ĐHQG TP Hồ Chí Minh- môn Địa Lý( mới nhất năm 2024).

Giá 1 bộ: 499.000đ Mua combo chỉ 350.000đ
Được chọn lọc từ các đề thi thử năm 2024 của theo cấu trúc kỳ thi: Đánh Giá Năng Lực ĐHQG TP HCM

ĐĂNG KÝ

XEM NỘI DUNG

Số lượng: 40 đề
File word- Lời giải chi tiết

Bộ đề thi thử theo cấu trúc đề thi Đánh Giá Tư Duy ĐH Bách Khoa- môn Địa Lý( mới nhất năm 2024).

Giá 1 bộ: 499.000đ Mua combo chỉ 350.000đ
Được chọn lọc từ các đề thi thử năm 2024 của theo cấu trúc kỳ thi: Đánh Giá Tư Duy ĐH Bách Khoa

ĐĂNG KÝ

XEM NỘI DUNG

Số lượng: 40 đề
File word- Lời giải chi tiết

BỘ ĐỀ THI THỬ TN THPT MÔN ĐỊA LÝ 2024 - TỪ CÁC SỞ, CÁC TRƯỜNG TRÊN TOÀN QUỐC

Giá 1 bộ: 499.000đ Mua combo chỉ 350.000đ
Gồm các đề thi hay từ các trường và sở GD trên cả nước, Cập nhật đề mới liên tục đến 6/2024.

ĐĂNG KÝ

XEM NỘI DUNG

Số lượng: 70 đề
File word- Lời giải chi tiết

Bộ đề thi thử theo cấu trúc đề thi chính thức ĐHQG Hà Nội-  môn Địa Lý( mới nhất năm 2024).

Giá 1 bộ: 499.000đ Mua combo chỉ 350.000đ
Được chọn lọc từ các đề thi thử năm 2024 của theo cấu trúc kỳ thi: Đánh Giá Năng Lực ĐHQG HÀ NỘI

ĐĂNG KÝ

XEM NỘI DUNG

Số lượng: 40 đề
File word- Lời giải chi tiết

ĐỀ THI ĐGNL VÀ ĐỀ THI THPT 2024 địa lý

NHÂN DỊP CHÀO XUÂN NĂM MỚI 2024
CHÚNG TÔI CÓ CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MÃI DÀNH CHO GIÁO VIÊN NHƯ SAU 

Với nhiều năm kinh nghiệm cung cấp tài liệu giảng dạy file word cho giáo viên. Chúng tôi cam kết tài liệu luôn tốt nhất, hỗ trợ lâu dài trong quá trình sử dụng.

499K

1 bộ

ĐĂNG KÝ NGAY

  • Tổng thanh toán là 499.000 khi mua 1 bộ bất kì.

MUA 1 BỘ

  • Giá thị trường của các trang bán tài liệu cho giáo viên đang từ 650 đến 699k 1 bộ, chúng tôi giảm giá 30% khi mua lẻ chỉ còn 499k chỉ trong dịp năm mới 2024.

440K

1 bộ

ĐĂNG KÝ NGAY

  • Tổng thanh toán cả 2 bộ là  879k thầy cô được chọn 2 bộ bất kì

MUA 2 BỘ

  • Các bộ đề có nội dung hoàn toàn mới không hề trùng lặp nhau, bộ chuyên đề luyện tập theo chủ đề bám sát. Thầy cô nên kết hợp mua nhiều bộ càng luyện thi hiệu quả càng tiết kiệm chi phí!

350K

1 bộ

ĐĂNG KÝ NGAY

  • Tổng thanh toán cả 4 bộ là 1.399k thầy cô được chọn 4 bộ bất kì

MUA 4 BỘ

  • Các bộ đề có nội dung hoàn toàn mới không hề trùng lặp nhau, bộ chuyên đề luyện tập theo chủ đề bám sát. Thầy cô nên kết hợp mua nhiều bộ càng luyện thi hiệu quả càng tiết kiệm chi phí!

vì cấu trúc của bộ GD vừa thay đổi nền tôi cần thay đổi cách giảng dạy và luyện đề cho học sinh. Sau khi xem nội dung thì thấy bộ đề hoàn toàn chuẩn cấu trúc tinh giản của bộ GD. Nội dung cũng bám sát với đề minh họa

Thầy Đặng Viết Hải

Tôi thường không tin quá nhiều vào quảng cáo, nên đã xem nội dung rất kỹ toàn bộ trước khi đặt mua. Đúng là nôi dung rất tốt! Giờ đây tôi đã không còn mất công biên soạn và tìm kiếm tài liệu luyện thi cho các em nữa

Cô Biện Thu Hương

Tôi là giáo viên, thường xuyên phải biên soạn đề cho các em ôn thi. Để biên soạn, làm đề rồi in ra rất mất thời gian! sau khi sử dụng bộ đề này tôi tiết kiểm được nhiều thời gian hơn, ngoài ra thì chất lượng tài liệu cũng rất tốt

Cô Phan Thu Hà

Đánh giá của Giáo viên về bộ đề thi này

Tài liệu liên quan

Bộ dề 2024 môn vật lý
Chuẩn cấu trúc đề minh họa 2024
Bộ đề 2024 môn hóa học
Chuẩn cấu trúc đề minh họa 2024
Bộ đề 2024 môn Sinh học
Chuẩn cấu trúc đề minh họa 2024
Bộ đề 2024 môn lịch sử
Chuẩn cấu trúc đề minh họa 2024
Bộ đề 2024 môn tiếng anh
Chuẩn cấu trúc đề minh họa 2024
Bộ đề 2024 môn Ngữ văn
Chuẩn cấu trúc đề minh họa 2024
Bộ đề 2024 môn Địa lý
Chuẩn cấu trúc đề minh họa 2024
Bộ đề 2024 môn GDCD
Chuẩn cấu trúc đề minh họa 2024

Công Ty Cổ Phần Giáo Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Trực Tuyến ADV Online

Hotline: 0967979369 - 0965829559

Email: hotro@tailieugiaoan.com

Website: tailieugiaoan.com | tailieugiaovien.com

CUSTOMER SERVICE

Returns & Shipping Policy

Terms of Use

Privacy Policy

http://thenounproject.comThe Noun ProjectIcon TemplateRemindersStrokesTry to keep strokes at 4pxMinimum stroke weight is 2pxFor thicker strokes use even numbers: 6px, 8px etc.Remember to expand strokes before saving as an SVG SizeCannot be wider or taller than 100px (artboard size)Scale your icon to fill as much of the artboard as possibleUngroupIf your design has more than one shape, make sure to ungroupSave asSave as .SVG and make sure “Use Artboards” is checked100px.SVG

Contact Us

©2024 Allrights reserved tailieugiaoan.com

TOÁN

VẬT LÝ

HÓA HỌC

SINH HỌC

TIẾNG ANH

NGỮ VĂN

ĐỊA LÝ

LỊCH SỬ

GDCD

ĐĂNG KÝ MUA CÁC BỘ ĐỀ THI 2024
- Chọn môn thi thầy cô cần.

ĐĂNG KÝ NGAY

Bộ đề thi thử TN THPT Quốc gia 2024 - Từ các sở, các trường trên toàn quốc.
Bộ đề thi thử theo cấu trúc mới năm 2024 kỳ thi ĐGNL ĐHQG Hà Nội.
Bộ đề thi thử theo cấu trúc mới năm 2024 kỳ thi ĐGNL ĐHQG TP Hồ Chí Minh.
Bộ đề thi thử theo cấu trúc mới năm 2024 kỳ thi ĐGTD ĐH Bách Khoa.
Toán
Hóa
Sinh
Anh
Văn
Sử
Địa
GDCD
- Chọn loại đề thi.
Giá bán lẻ 1 bộ bất kì là 499.000đ
Mua 2 hoặc 3 bộ giảm giá còn 440k/1 bộ 
Mua từ 4 bộ trở lên chỉ còn 350k/ 1 bộ.
Giao tài liệu qua Email trước khi thanh toán đối với khách hàng là giáo viên
-  Thông tin nhận tài liệu
ĐĂNG KÝ MUA CÁC BỘ ĐỀ THI 2024
- Chọn môn thi thầy cô cần.

ĐĂNG KÝ NGAY

Bộ đề thi thử TN THPT Quốc gia 2024 - Từ các sở, các trường trên toàn quốc.
Bộ đề thi thử theo cấu trúc mới năm 2024 kỳ thi ĐGNL ĐHQG Hà Nội - năm 2024.
Bộ đề thi thử theo cấu trúc mới năm 2024 kỳ thi ĐGNL ĐHQG TP Hồ Chí Minh- năm 2024.
Bộ đề thi thử theo cấu trúc mới năm 2024 kỳ thi ĐGTD ĐH Bách Khoa- năm 2024.
Toán
Hóa
Sinh
Anh
Văn
Sử
Địa
GDCD
- Chọn loại đề thi.
Giá bán lẻ 1 bộ bất kì là 499.000đ
Mua 2 hoặc 3 bộ giảm giá còn 440k/1 bộ 
Mua từ 4 bộ trở lên chỉ còn 399k/ 1 bộ.
Giao tài liệu qua Email trước khi thanh toán đối với khách hàng là giáo viên
- Thông tin người nhận tài liệu.
TÀI LIỆU NÀY HIỆN ĐANG ĐƯỢC BIÊN SOẠN!

Thầy cô vui lòng quay lại trong ít ngày nữa để xem nội dung chi tiết nhé!